Các Họ Giáo

Lễ CHÚA HIỂN LINH – BỔN MẠNG HỌ GIÁO HIỂN LINH 2022

Lễ CHÚA HIỂN LINH BỔN MẠNG HỌ GIÁO HIỂN LINH 02.01.2022

KỶ YẾU 60 NĂM Giáo Xứ An Phú (1962-2022)

KỶ YẾU 60 NĂM Giáo Xứ An Phú (1962-2022)

Lược sử hình thành và phát triển – Giáo Xứ An Phú

Lược sử hình thành và phát triển Giáo Xứ An Phú  A. AN PHÚ LƯỢC SỬ: Khai sinh và thành...

Lễ Chúa Hiển Linh – Bổn mạng Họ giáo Hiển Linh 2021

Lễ Chúa Hiển Linh Bổn mạng Họ giáo Hiển Linh 03/01/2021

Lễ Các Thánh – Bổn mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01/11/2020

Lễ Các Thánh - Bổn mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01/11/2020 & Nghi thức làm phép Tranh kính 3 Mầu...

Dòng thông tin - RSS Tin Giáo Hội Công Giáo