T2. Th12 5th, 2022

Các Họ Giáo

Lễ Các Thánh Nam Nữ – Bổn Mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01.11.2022

Lễ Các Thánh Nam Nữ Bổn Mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01.11.2022

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – BM Họ Giáo Mông Triệu 2022

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Bổn Mạng Họ Giáo Mông Triệu 14.08.2022

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ – BM HĐMV Giáo xứ An Phú 2022

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ Bổn Mạng HĐMV Giáo xứ An Phú 29.06.2022

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 05.06.2022 – Bổn Mạng Họ Giáo Thánh Linh

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Bổn Mạng Họ Giáo Thánh Linh 05.06.2022

Lễ CHÚA HIỂN LINH – BỔN MẠNG HỌ GIÁO HIỂN LINH 2022

Lễ CHÚA HIỂN LINH BỔN MẠNG HỌ GIÁO HIỂN LINH 02.01.2022

Dòng thông tin - RSS Tin Giáo Hội Công Giáo