Các Họ Giáo

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ – BM HĐMV Giáo xứ An Phú 2022

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ Bổn Mạng HĐMV Giáo xứ An Phú 29.06.2022

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 05.06.2022 – Bổn Mạng Họ Giáo Thánh Linh

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Bổn Mạng Họ Giáo Thánh Linh 05.06.2022

Lễ CHÚA HIỂN LINH – BỔN MẠNG HỌ GIÁO HIỂN LINH 2022

Lễ CHÚA HIỂN LINH BỔN MẠNG HỌ GIÁO HIỂN LINH 02.01.2022

KỶ YẾU 60 NĂM Giáo Xứ An Phú (1962-2022)

KỶ YẾU 60 NĂM Giáo Xứ An Phú (1962-2022)

Lược sử hình thành và phát triển – Giáo Xứ An Phú

Lược sử hình thành và phát triển Giáo Xứ An Phú  A. AN PHÚ LƯỢC SỬ: Khai sinh và thành...

Dòng thông tin - RSS Tin Giáo Hội Công Giáo