Các Họ Giáo

Lễ Các Thánh – Bổn mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01/11/2020

Lễ Các Thánh - Bổn mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01/11/2020 & Nghi thức làm phép Tranh kính 3 Mầu...

Mừng lễ Chúa Hiển Linh – Bổn mạng Họ Giáo Hiển Linh 2019

Chúa Nhật, ngày 05 tháng 1 năm 2020 Mừng lễ Chúa Hiển Linh. Bổn mạng Họ Giáo Hiển Linh.  

Thánh Lễ trao Ủy Nhiệm Thư HĐMV Giáo Xứ nhiệm kỳ 2020-2024

Thánh Lễ trao Ủy Nhiệm Thư HĐMV Giáo Xứ An Phú Nhiệm kỳ 2020-2024 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất...

Lễ Các Thánh Nam Nữ – Bổn Mạng Họ Giáo Hiển Thánh 2019

Lễ Các Thánh Nam Nữ Bổn Mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01.11.2019      

RSS Tin Giáo Hội Công Giáo