Các Họ Giáo

KỶ YẾU 60 NĂM Giáo Xứ An Phú 1962-2022

Giáo Xứ An Phú KỶ YẾU 60 NĂM (1962-2022) Ky Yeu 60 nam Gx An Phu_15Jun2021

HỌ GIÁO THÁNH LINH

HỌ GIÁO THÁNH LINH - Họ Giáo Thánh Linh nằm dọc theo hành lang đường ray xe lửa có ba...

Lược sử hình thành và phát triển – Giáo Xứ An Phú

Lược sử hình thành và phát triển Giáo Xứ An Phú  A. AN PHÚ LƯỢC SỬ: Khai sinh và thành...

Lễ Chúa Hiển Linh – Bổn mạng Họ giáo Hiển Linh 2021

Lễ Chúa Hiển Linh Bổn mạng Họ giáo Hiển Linh 03/01/2021

Lễ Các Thánh – Bổn mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01/11/2020

Lễ Các Thánh - Bổn mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01/11/2020 & Nghi thức làm phép Tranh kính 3 Mầu...

RSS Tin Giáo Hội Công Giáo