Các Họ Giáo

Lược sử hình thành và phát triển – Giáo Xứ An Phú

Lược sử hình thành và phát triển Giáo Xứ An Phú  A. AN PHÚ LƯỢC SỬ: Khai sinh và thành...

Lễ Chúa Hiển Linh – Bổn mạng Họ giáo Hiển Linh 2021

Lễ Chúa Hiển Linh Bổn mạng Họ giáo Hiển Linh 03/01/2021

Lễ Các Thánh – Bổn mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01/11/2020

Lễ Các Thánh - Bổn mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01/11/2020 & Nghi thức làm phép Tranh kính 3 Mầu...

Mừng lễ Chúa Hiển Linh – Bổn mạng Họ Giáo Hiển Linh 2019

Chúa Nhật, ngày 05 tháng 1 năm 2020 Mừng lễ Chúa Hiển Linh. Bổn mạng Họ Giáo Hiển Linh.  

RSS Tin Giáo Hội Công Giáo