CN. Th4 14th, 2024

Hồng Ân Lãnh Nhận Ơn Chúa Thánh Thần – 06.08.2023

Hồng Ân Lãnh Nhận Ơn Chúa Thánh Thần
Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức
06.08.2023

Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng – chủ sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *