T4. Th5 29th, 2024

Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời 02.11.2022 – Làm Phép Bàn Thờ đá

Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời
Làm Phép Bàn Thờ đá
– 02.11.2022 –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *