Lễ Chúa Chiên Lành – Bổn Mạng Giáo Xứ An Phú 17.05.2020

Lễ Chúa Chiên Lành – Bổn Mạng Giáo Xứ An Phú

17.05.2020

Xin cám ơn anh chị em Mục Vụ Truyền Thông Hạt Tân Định đã hỗ trợ Giáo xứ An Phú

 

Chia sẻ bài viết này