T4. Th10 4th, 2023

Lễ Chúa Chiên Lành – Bổn Mạng Giáo Xứ An Phú 17.05.2020

Lễ Chúa Chiên Lành – Bổn Mạng Giáo Xứ An Phú

17.05.2020

Xin cám ơn anh chị em Mục Vụ Truyền Thông Hạt Tân Định đã hỗ trợ Giáo xứ An Phú