T2. Th12 4th, 2023

Lễ Chúa Chiên Lành – Bổn Mạng Giáo Xứ An Phú – Kỷ niệm 60 năm Lập xứ

Lễ Chúa Chiên Lành
Bổn Mạng Giáo Xứ An Phú
Kỷ niệm 60 năm Lập xứ 1962-2022
Và Hồng Ân Thánh Thần