LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH – MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ AN PHÚ 2021

NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2021.

LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH.

MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ AN PHÚ.

Thánh Lễ tạ ơn mừng bổn mạng Giáo Xứ vào lúc 17g30 Chúa Nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021.