T4. Th5 29th, 2024

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Bổn mạng Họ Giáo Thánh Linh – CĐ Magnificat – Đội thăm viếng Legio Mariae

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Bổn mạng Họ Giáo Thánh Linh
31/05/2020
Bổn mạng Ca Đoàn Magnificat & Đội Thăm Viếng Legio Mariae

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *