T2. Th6 17th, 2024

Lễ ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT 2022

Lễ ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT 31.05.2022
Bổn mạng Ca Đoàn Magnificat
& Đội Thăm Viếng LEGIO MARIAE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *