T4. Th5 29th, 2024

Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Tạ ơn 3 Năm Trùng Tu Thánh Đường – BM Đội Teresa HCBMCG

Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Tạ ơn 3 Năm Trùng Tu Thánh Đường
Bổn Mạng Đội Têrêsa Hội CBMCG
01.10.2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *