T7. Th6 22nd, 2024

Lễ Kitô Vua – BM Ban Phụng Vụ & Kỷ niệm 12 Năm Linh mục Cha Martino

Lễ Kitô Vua
Bổn Mạng Ban Phụng Vụ
& Kỷ niệm 12 Năm Linh mục Cha Martino Bùi Huy Hòa (26/11/2011 – 26/11/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *