T5. Th4 18th, 2024

Lễ Thánh Martino Pores – BM Ban Caritas & Cha Martino

Lễ Thánh Martino Pores
Bổn Mạng Ban Caritas
Cha Martino Bùi Huy Hòa
03.11.2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *