T2. Th6 17th, 2024

Mừng kỷ niệm 8 năm Hồng Ân Linh mục cha Martino Bùi Huy Hòa

Mừng kỷ niệm 8 năm Hồng Ân Linh mục cha Martino Bùi Huy Hòa

26/11/2011 – 26/11/2019

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *