T4. Th5 29th, 2024

Mừng lễ Chúa Hiển Linh – Bổn mạng Họ Giáo Hiển Linh 2019

Chúa Nhật, ngày 05 tháng 1 năm 2020
Mừng lễ Chúa Hiển Linh.
Bổn mạng Họ Giáo Hiển Linh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *