Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Ngày 27-07-2019

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Chủ tế Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Ngày 27-07-2019 cho 60 em TN Giáo xứ An Phú