T4. Th5 29th, 2024

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Ngày 27-07-2019

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Chủ tế Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Ngày 27-07-2019 cho 60 em TN Giáo xứ An Phú

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *