T2. Th12 4th, 2023

Thánh lễ tạ ơn hoàn thành công việc chỉnh trang nhà thờ 01-10-2020

Thánh lễ tạ ơn hoàn thành công việc chỉnh trang nhà thờ.
+ Làm phép tượng Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria;
10g00 sáng thứ Năm ngày 01 tháng 10 năm 2020.
Cám ơn MVTT Hạt Tân Định đã thực hiện album ảnh này!