T5. Th4 18th, 2024

Thánh Lễ trao Ủy Nhiệm Thư HĐMV Giáo Xứ nhiệm kỳ 2020-2024

Thánh Lễ trao Ủy Nhiệm Thư HĐMV Giáo Xứ An Phú
Nhiệm kỳ 2020-2024

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất 29/12/2019, tại Giáo xứ An Phú đã trao Ủy nhiệm thư cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ trong nhiệm kỳ mới.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ AN PHÚ NHIỆM KỲ 2020-2024

Danh sách theo hàng từ trái qua phải bắt đầu từ hàng dưới cùng:

Hàng 1: Ông Giuse Đào Duy Đại (Trưởng Họ giáo Hiển Thánh) – Ông Gioan Baotixita Hoàng Văn Quang (Trưởng Họ giáo Hiển Linh) – Ông Gioan Đặng Thành Long (Phó Chủ tịch Ngoại Vụ) – Ông Phêrô Lê Trung Hóa (Chủ Tịch HĐMV) – Cha Martino Bùi Huy Hòa (Chánh xứ)– Ông Antôn Trần Đình Nghiệp (Phó Chủ tịch Nội Vụ) – Bà Lucia Võ Thị Xuân Thu (Thư Ký HĐMV) – Ông Phaolô Nguyễn Văn Hoàng (Thủ Quỹ HĐMV) – Ông Antôn Phạm Quang Vũ (Trưởng Họ giáo Mông Triệu)

Hàng 2:Maria Nguyễn Thị Liễu (Phó Họ giáo Hiển Thánh) – Bà Maria Nguyễn Thị Hòa (Thủ Quỹ Họ giáo Hiển Linh) – Bà Maria Phạm Thị Hường (Thư Ký Họ giáo Hiển Linh) – Bà Catarina Lê Thị Thu Vân (Phó Họ giáo Hiển Linh) – Ông Phêrô Trần Vũ Hằng (Thủ quỹ Họ giáo Thánh Linh) – Ông Phêrô Nguyễn Hiền Lễ (Thư Ký Họ giáo Thánh Linh) – Ông Phaolô Trương Quyền (Phó Họ giáo Thánh Linh) – Ông Phaolô Trần Mạnh Cường (Trưởng Họ giáo Thánh Linh)

Hàng 3:Maria Nguyễn Thị Tuyết Phượng (Thư ký Họ giáo Hiển Thánh) – Ông Gioan Mai Thế Anh (Thủ Quỹ Họ giáo Hiển Thánh) – Ông Giuse Dương Quốc Thành (Phó Họ Giáo Mông Triệu) – Bà Anna Nguyễn Thị Nguyệt (Thư ký Họ giáo Mông Triệu) – Bà Maria Nguyễn Thị Đoan Trang (Thủ Quỹ Họ giáo Mông Triệu) – Ông Giuse Nguyễn Quang Tinh (Hội Trưởng Phạt Tạ Thánh Tâm) – Bà Catarina Vũ Thị Tình (Hội Trưởng Bà Mẹ Công Giáo) – Bà Maria Nguyễn Thị Hà (Hội Trưởng LEGIO)

Hàng 4: Ông Giuse Phan Hữu Phi Hùng (Ủy viên Phòng Thánh) – Ông Giuse Nguyễn Đức Quân (Trưởng ban Phụng Vụ) – Ông Giacôbê Nguyễn Duy Tường Hưng (Đoàn Trưởng Thiếu Nhi ThánhThể) – Ông Giuse Đặng Văn Tuấn (Đoàn Trưởng Ca đoàn Phanxicô) – Bà Maria Đặng Trương Thị Xuân Bích (Đoàn Trưởng Ca đoàn Thiên Thần) – Bà Catarina Nguyễn Thị Thu Huyền (Đoàn Trưởng Ca đoàn Magnificat) – Ông Antôn Phạm Văn Long (Đoàn Trưởng Ca đoàn Giuse)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *