T5. Th4 18th, 2024

Tĩnh tâm Mùa Chay 2019 – Lm. Tôma Trương Đình Sơn

Cộng đoàn Giáo xứ An Phú tĩnh tâm Mùa Chay trong 2 ngày : thứ 6 (29/3) và thứ 7 (30/3/2019)

Cha giảng phòng : Tô-ma Trương Đình Sơn – DCCT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *