T4. Th5 29th, 2024

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY- PHỤC SINH 2019

TĨNH TÂM MÙA CHAY

1) Dành cho Thiếu Nhi: Chúa nhật IV Mùa Chay (31/3), lúc 8h00.

– Giảng: cha Quản nhiệm.

2) Dành cho Cộng đoàn: Thứ sáu 29/3 và Thứ bảy 30/3.

– Giảng: Cha Giuse Nguyễn Trường Xuân (DCCT).

GIẢI TỘI TẬP TRUNG

Thứ Tư, ngày 10/4/2019 – từ 19h00 đến 20h00

(Các ngày thường của Mùa Chay, Cha sở giải tội trước lễ chiều 30 phút)

Các Tuần của Mùa Chay

  • Ngắm 5 Sự Thương Khó vào các ngày: T2 – T4 – T6 lúc 17h30.
  • Thánh lễ lúc 18h00.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ 14-4-2019

Các giờ Lễ như ngày Chúa nhật.

(Nghi thức làm phép lá và rước lá vào Lễ sáng 6h00.)

TUẦN THÁNH

Thứ Hai- Ba- Tư Tuần Thánh, tức ngày 15-16-17/4 năm 2019

  • Ngắm 5 Sự Thương Khó và dâng hạt, lúc 17h30.
  • Thánh Lễ lúc 18h00.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 18-4-2019.

 Sáng không có Thánh Lễ tại Giáo xứ.

THÁNH LỄ TIỆC LY

– 18h00: Thánh Lễ dành cho Thiếu nhi.

– 20h00: Thánh Lễ Cộng đoàn.

Sau Thánh Lễ, rước kiệu và Chầu Thánh Thể luân phiên đến 24h00.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 19-4-2019.

             * Sáng không có Thánh Lễ.

– Từ 6h00 đến 14h30: Chầu Thánh Thể trong thinh lặng.

– 15h00: Ngắm đàng Thánh Giá trọng thể (cộng đoàn).

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU

– 18h00: Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá (cộng đoàn).

– 20h00: Diễn nguyện Thương Khó (Nhóm những người bạn nhỏ Chúa Giêsu).

* Sau diễn nguyện là nghi thức tháo đanh, táng xác và hôn chân Chúa.

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH 20-4-2019

             * Sáng không có Thánh Lễ.

* Từ 6h00 đến 16h00: Hôn chân Chúa, giữ thinh lặng.

CANH THỨC THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

  • 18h00: Thánh Lễ dành cho Thiếu nhi.
  • 21h00: Thánh Lễ Cộng đoàn.

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 21-4-2019

Các Thánh Lễ như ngày Chúa Nhật.

MỪNG CHÚA PHỤC SINH

ALLELUIA – ALLELUIA!!!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *