T4. Th9 27th, 2023

Hành Hương Giáo Xứ Ba Giồng

Nhân dịp Năm Thánh 2018 tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
Ngày 27/10/2018, Cha Linh Hướng và các anh chị Huynh Trưởng-Dự Trưởng-Hiệp Sĩ đi hành hương Giáo Xứ Ba Giồng-Giáo Phận Mỹ Tho.