T6. Th2 23rd, 2024

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – BM Đoàn TNTT – 14.06.2020

Lễ Mình Máu Thánh Chúa 14.06.2020
BM Đoàn TNTT – Xứ đoàn Đức Ki-tô Mục Tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *