T5. Th5 23rd, 2024

Thánh Lễ Khai Giảng Lớp Giáo Lý Thiếu Nhi – Xứ Đoàn Đức Kitô Mục Tử – 2023

Thánh Lễ Khai Giảng Lớp Giáo Lý Thiếu Nhi
Xứ Đoàn Đức Kitô Mục Tử
CN 17/09/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *