T6. Th6 21st, 2024

Lễ Chúa Kitô Vua – Bổn Mạng Ban Phụng Vụ 2022

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Bổn Mạng Ban Phụng Vụ
20.11.2022

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *