T5. Th5 23rd, 2024

Lễ Kính Thánh Cả Giuse 19.03.2021 – Bổn Mạng Ca Đoàn Giuse

Năm Đặc Biệt Kính Thánh Cả Giuse

Lễ Kính Thánh Cả Giuse 19.03.2021

Bổn Mạng Ca Đoàn Giuse

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *