T6. Th6 21st, 2024

Khái lược về Legio Mariae

Khái lược về Legio Mariae

Hội viên Legio Mariae, cùng với Nữ Tướng Maria của mình, chỉ để làm vinh danh Chúa và đem hạnh phúc đến cho nhân loại.
Legio Mariae là đoàn thể giáo dân, được Hội Thánh phê chuẩn và đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria Vô nhiễm, trung gian các ơn, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, và oai hùng như cơ binh dàn trận đối với Satan và đạo quân của nó. Họ họp thành hiệp hội để phục vụ trong trận chiến mà Giáo hội không ngừng giao tranh với thế gian và quyền lực tội ác.

“Hậu quả của sa ngã làm cho suốt đời sống con người, cá nhân hay tập thể, thành cuộc chiến đấu gay gắt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối” (GS 13)

Hội viên Legio nguyện trở nên xứng đáng với Nữ Vương Thiên Đàng cao cả, nhờ trung tín, đức độ và lòng dũng cảm. Legio Mariae tổ chức theo lối binh đoàn, đặc biệt theo lối quân đội Rôma, mượn luôn cả danh xưng của nó. Tuy nhiên binh đoàn và vũ khí của người Legio Mariae không thuộc về thế gian này.

Đạo quân này hiện nay rất đông đảo, nhưng khởi đầu rất khiêm tốn. Không có dự tính trước để lập hội, Legio đột khởi. Do đó không có chuẩn bị luật lệ, kế hoạch chi cả. Một người đưa ý kiến, và chiều nọ một nhóm nhỏ họp lại với nhau, không ai ngờ mình trở nên dụng cụ của Đấng quan phòng khả ái. Quang cảnh hội họp khi đó không khác những buổi họp Legio ngày nay trên khắp thế giới. Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (theo mẫu Đức Mẹ hay làm phép lạ) ngự giữa cử tọa, trên mặt bàn trải khăn trắng giữa hai ngọn nến sáng và hai bình hoa tươi. Cách bài trí này tạo bầu không khí rất phong phú là sáng kiến của một người trong nhóm tình nguyện đầu tiên. Cách bài trí này kết tinh tất cả những gì mà Legio Mariae nhằm đạt tới. Legio là một đạo quân. Trước khi họ tụ họp, thì Đức Mẹ, Nữ Vương của họ đã đứng chờ, niềm nở tiếp nhận những ai mà Mẹ biết sẽ đến theo Mẹ. Không phải họ đón nhận Đức Mẹ, chính Đức Mẹ đã đón nhận họ. Từ đó, với Đức Mẹ họ ra đi chiến đấu, và biết rõ khi kết hợp với Đức Mẹ thì sẽ thành công và bền vững.

Cử chỉ tập thể đầu tiên của họ là quỳ gối xuống. Những chiếc đầu xanh nghiêm chỉnh cúi xuống. Họ khẩn cầu, thỉnh nguyện với Chúa Thánh Thần, tiếp đến họ lần hạt, những bàn tay làm lụng vất vả suốt ngày cầm chuỗi lần, một lối tôn sùng giản dị nhất. Đọc kinh xong, mọi người ngồi lên : trước tượng Đức Mẹ (biểu chứng tình Mẹ hỗ trợ) họ cùng nhau khởi sự bàn định những phương pháp tốt nhất để làm đẹp lòng Chúa và làm cho mọi người trên trần gian yêu mến Chúa. Từ cuộc trao đổi ý kiến đó, Legio Mariae hiện nay đã xuất hiện với tất cả những đặc điểm nói trên.

Lạ thay ! Nếu chỉ nhìn vào những người tầm thường với những phương tiện rất giản dị của họ, thì ai có thể dự đoán đến vận mạng đang chờ đợi họ ở ngày mai ? Chính trong nhóm họ, ai có thể tưởng rằng mình đang thiết lập một tổ chức, sau này là một lực lượng mới trên thế giới, nếu quản lý đúng quy chế và kiên quyết, tổ chức này nhờ Đức Mẹ, sẽ có khả năng thông truyền sức sống, sự ngọt ngào và niềm hy vọng cho các dân tộc. Thế mà sự việc xảy ra đúng như vậy.

Lần đầu quân sơ khởi của hội viên Legio Mariae đã diễn ra tại căn nhà Maria: đường Phanxicô, thành Dublin, Ái Nhĩ Lan, lúc 8 giờ tối, ngày 7 tháng 9 năm 1921, áp lễ Sinh Nhật Đức Mẹ. Vì đơn vị đầu tiên này nhận tước hiệu Đức Mẹ Từ Bi, nên tổ chức này, trong một thời gian, được gọi là “Hội đoàn Đức Mẹ Từ Bi”.

Việc chọn ngày trên đây có vẻ bất ngờ, một ngày xem ra không thích hợp bằng ngày hôm sau. Chỉ mấy năm sau, với muôn vàn chứng cớ biểu lộ tình từ mẫu của Mẹ Maria, người ta mới nhận thấy, trong ngày Sinh Nhật đó, chính bàn tay Đức Mẹ ban cho Legio Mariae sự nâng niu âu yếm nhất. Kinh Thánh rằng : “Qua một buổi chiều và buổi sáng đó là ngày thứ nhất” (St 1,5), do đó tổ chức, mà mục đích trên hết và trường cửu là họa lại hình ảnh Mẹ Maria trong chính tổ chức của mình để làm vinh danh Chúa hơn và đưa Chúa đến với mọi người, thì sinh nhật đó phải đượm nhuần hương vị đầu Sinh Nhật của chính Đức Mẹ, hơn là hương vị cuối ngày lễ.

Đức Maria là Mẹ các chi thể của Chúa Kitô, tức là tất cả chúng ta, vì do đức mến mà Đức Mẹ đã sinh các tín hữu cho Hội thánh. Đức Maria là khuôn sống động đúc nên Thiên Chúa làm người. Đúng vậy, vì chỉ trong Đức Mẹ, Thiên Chúa làm người trở thành một con người đầy đủ về mặt tự nhiên, mà vẫn không thiếu nét nào về bản tính Thiên Chúa ; cũng chỉ nơi Đức Mẹ mà con người, nhờ ơn Chúa Kitô, mới được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, tùy mức độ mà khả năng của bản tính loài người có thể thu nhận“. (T. Augustinô)

Legio Mariae diễn tả khuôn mặt đích thực của Hội thánh Công giáo“. (Đức GH. Gioan XXIII)

1) Phong trào Legio Mariae khởi sự như thế nào ?
(Ý Tưởng Ban Đầu, Diễn Tiến …)

* Legio Mariae được khởi đầu rất khiêm tốn, không dự định trước. Vì thế không có sự chuẩn bị luật lệ, kế hoạch. Thoạt đầu, một người đưa ý kiến, và chiều nọ một nhóm nhỏ họp lại với nhau, sau khi quỳ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, họ lần hạt, bàn định phương pháp tốt nhất để đẹp lòng Chúa và làm cho mọi người trên trần gian yêu mến Chúa.

2) Quang cảnh buổi họp đầu tiên của Legio Mariae ?
* Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngự giữa cử toạ, đặt trên tấm khăn trắng, giữa hai ngọn nến sáng và hai bình hoa tươi. Tất cả quỳ xuống cầu nguyện. Cảnh bài trí bàn thờ và quỳ gối cầu nguyện lần hạt vừa giản dị vừa thánh thiêng ấy là truyền thống của Legio Maria vẫn đựơc duy trì tới ngày nay.

3) Ai là người khởi xướng phong trào Legio Mariae ? 
* Ông Frank Duff, đã cùng một nhóm phụ nữ công giáo và cha Michael Toher, thuộc tổng giáo phận Dublin, thành lập Praesidium đầu tiên vào ngày 07/09/1921

4) Tiểu sử vị sáng lập Legio Mariae ?
* Ông Frank Duff sinh ngày 07/06/1889 tại Dublin . Năm 18 tuổi ông vào ngành bưu chính. Năm 24 tuổi, ông gia nhập hội Bác Ái Vinh Sơn. Năm 32 tuổi thành lập Legio Mariae. Ông qua đời ngày 07/11/1980 tại Dublin- Ái Nhĩ Lan. (Điểm đặc biệt trong đời ông Frank Duff là ngày khai sinh Legio Mariae, ngày sinh và mất của ông đều cùng ngày 07.

5) Danh hiệu đầu tiên của Legio Mariae là gì ? 
* Đó là “Hội Đoàn Đức Mẹ Từ Bi”

6) Buổi họp đầu tiên của Legio Mariae diễn ra ở đâu? Lúc nào ? 
* Buổi họp đầu tiên của Legio Mariae diễn ra tại ngôi nhà Maria, đường Phanxico, thành phố Dublin, nước Ái Nhĩ Lan, lúc 8 giờ tối ngày 07/09/1921, áp lễ Sinh Nhật Đức Mẹ.

7) Cho biết ý nghĩa ngày sinh Legio Mariae ?
* Mặc dầu việc chọn ngày sinh cho Leigo Mariae (áp lễ Sinh Nhật Đức Mẹ) là bất ngờ không ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa vì mục đích trên hết và trường cửu, là hoạ lại hình ảnh Mẹ Maria trong chính tổ chức của mình để làm vinh danh Chúa hơn và đưa Chúa đến với mọi người, thì sinh nhật đó phải đượm nhuần hương vị đầu sinh nhật của chính Đức Mẹ hơn là hương vị cuối ngày lễ.

8) Cử chỉ tập thể đầu tiên của Praesidium tiên khởi này là gì ? 
* Cùng nhau quỳ gối, khẩn xin ơn Chúa Thánh Thần và lần hạt Mân Côi.

9) Trước giờ họp, Đức Mẹ chờ đón ta hay ta chờ tiếp rước đức Mẹ ?
* Đức Mẹ chờ đón ta, từ đó cùng với Đức Mẹ, ta ra đi phục vụ các linh hồn.

10) Để xứng đáng với “Nữ Vương Thiên Đàng (Đức Mẹ Vô Nhiễm), vị chỉ huy hùng mạnh”, hội viên Legio Mariae phải thế nào ? 
* Hội viên Legio  Mariae phải trung tín, đức độ và dũng cảm.

11) Legio Mariae được tổ chức theo hình thức nào ?
* Legio Mariae được tổ chức theo lối quân đội Roma, mượn luôn cả danh xưng (Legio= đạo quân). Nhưng tổ chức và vũ khí của người hội viên Legio Mariae không thuộc về thế gian này.

12) Tại sao Legio Mariae lại mượn danh hiệu của đạo quân Roma ? 
* Legio Mariae ngày nay mượn danh hiệu của đạo quân Roma thời xưa vì họ đã lừng danh trong nhiều thế kỷ với những đức tính trung kiên, can đảm, kỷ luật, nhẫn nại và thu được nhiều kết quả. Nhưng đấy là quân đội trần thế. Còn người hội viên Legio Mariae, cùng với Nữ Tướng Maria của mình, chỉ để làm vinh danh Chúa và đem hạnh phúc đến cho nhân loại.

13) Chủ đích của Legio là gì ?

* Thánh hóa hội viên bằng sự cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của Giáo quyền,tích cực cộng tác vào công cuộc hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp đầu rắn độc satan và mở rộng Nước Chúa Kitô.

14) Hai mục đích của Legio có thể nói gọn như thế nào ?

* Làm cho hội viên nên Thánh và cứu giúp các linh hồn.

15) Phương thế để đạt được mục đích trên ?

* Cầu nguyện.
* Cộng tác với Giáo quyền địa phương.
* Liên kết chặt chẽ với Đức Mẹ.
* Trực tiếp gặp gỡ với từng linh hồn.
* Cộng tác với các hội đoàn khác như các bộ phận trong một thân thể.

16) Tinh thần Legio Mariae là gì ?

* Là chính tinh thần của Đức Maria. Do đó,người hội viên Legio Mariae cố gắng rèn luyện:
Đức khiêm nhường sâu thẳm / Đức vâng lời hoàn hảo /
Đức hiền hậu tuyệt vời / Đức thanh khiết không tì vết /
Chí nhẫn nhụcanh dũng / Lòng can đảm xả thân /
Trí khôn ngoan siêu phàm / Lòng mến Chúa nồng nàn.

17) Động lực nào giúp người hội viên Legio hoàn thành nhiệm vụ ?

* Người hội viên Legio Mariae hoàn thành nhiệm vụ là cậy nhờ Tình yêu và Đức Tin của Mẹ.

18) Với đức tin và tình yêu Mẹ Maria,người Legio đảm nhận nhiệm vụ với thái độ nào ?

* Người Legio đảm nhận nhiệm vụ với thái độ sẵn sàng. ”Không bao giờ viện cớ khó quá, vì họ cho rằng mọi việc đều có thể làm và được phép làm”.

19) Chiến phục của người hội viên Legio Mariae là gì ?

* Ngoài những đức tính của quân đội Roma là lòng trung kiên, can đảm, kỷ luật, nhẫn nại. Người hội viên Legio còn phải mang lấy chiến phục của Thiên Chúa là : “lưng thắt đai chân lý, mình mặc áo giáp sự công chính, chân đi giày là lòng hăng hái loan báo Tin Mừng bình an, đội mũ chiến bào là ơn cứu độ, cầm gươm của Thần Khí ban cho là Lời Thiên Chúa”.

20) Trong việc truyền giáo, hội viên Legio Mariae phải hiến thân thế nào ?

* “Là một hiến tế sống động, thánh hảo, đẹp lòng Thiên Chúa và không theo mẫu của trần gian”(Rm 12,1-2)

21) Khi hoạt động tông đồ, gặp những trường hợp bị xa lánh, xua đuổi, thù nghịch, hất hủi….. Người Legio phải có thái độ, cử chỉ như thế nào ?

* Người Legio hãy ôn tồn lãnh nhận tất cả, xem đó là niềm vui, bền đỗ đến cùng, dũng cảm hy sinh. Người Legio không được trốn tránh những cực nhọc lao phiền.

22) Bí quyết thành công với đồng loại hệ tại đâu? Được xây dựng trên nền tảng nào?

* Bí quyết thành công với đồng loại là ở sự giao tiếp cá nhân với cá nhân bằng tình thương và thiện cảm chân thật. Tình thương ấy là “con đường Bác Ái theo gương Chúa kitô đã thương chúng ta và đã phó mình chịu chết cho chúng ta”.

23) Làm sao để công việc của người Legio đạt kết quả dồi dào ?

* Muốn công việc đạt kết quả dồi dào, người Legio phải có chí hiến thân hoàn toàn, không đặt giới hạn cho lòng nhiệt thành của mình.

24) Làm sao để hội viên Legio “chạy hết quãng đường của mình “ ?

* Bằng cách kiên gan, bền chí, với một đức tin không lay chuyển, và lòng nhiệt thành trong ân sủng Chúa và Tình yêu của Mẹ, luôn sẵn sàng ứng trực nhằm mục đích trọn lành thánh thiện.

25) Để thực hiện chương trình với lòng nhiệt thành, Legio không cần gì và cần gì nơi người hội viên ?

* Legio không cần hội viên phải có tiền tài, thể lực nhưng đòi hỏi phải có một đức tin không lay chuyển.
* Không đòi hỏi những việc làm vẻ vang nhưng xin cố gắng không ngừng.
* Không đòi hỏi tài ba lỗi lạc nhưng cần một tình yêu không phai lợt.
* Không đòi buộc một sức mạnh khổng lồ nhưng xin hãy bền đỗ tuân theo kỷ luật.
* Phải làm nhiệm vụ mà đừng nghĩ đến thành công.
* Phải chiến đấu, chống thất bại nhưng nếu thất bại không nản chí.

26) Ứng trực của người Legio là gì ?

* Sẵn sàng hưởng ứng mọi tiếng gọi.
* Vui vẻ nhận những nhiệm vụ tầm thường nhất.
* Nhiệm vụ dù lớn hay nhỏ vẫn cứ cẩn thận chú trọng, kiên nhẫn vô tận, can đảm bất khuất, kiên trung.
* Luôn luôn đứng dưới cây Thánh giá của anh em, quên hẳn mình, cho đến khi mọi sự đã hoàn tất mới rời khỏi nhiệm sở.

27) Điều gì làm trở ngại cho việc chinh phục con người về với Chúa ? 
*Do thiếu Tin Yêu và Khiêm Nhường.

28) Đối với Thiên Chúa Đức Maria ở vị trị nào ?
* Đối với Thiên Chúa, Đức Maria được tạo nên từ hư vô. Nhưng là một thọ tạo đặc biệt được Chúa nhắc lên “bậc cao cả bao la vô lượng của ơn Thánh”, là tuyệt phẩm của Thiên Chúa.

 29) Tại sao Chúa lại liên kết Đức Mẹ vào chương trình huyền diệu của ơn Thánh (chương trình cứu chuộc loài người) ? 
* Để Đức Mẹ làm Mẹ Chúa Con.
* Để Đức Mẹ làm Mẹ những ai kết hiệp với Chúa Con.
* Để Chúa nhận lãnh nơi Mẹ tấm lòng tri ân lớn lao.
* Để việc ta làm sáng danh Chúa tăng lên.

30) Việc cầu nguyện và sùng kính của chúng ta dâng lên Mẹ Maria có tổn hại cho Chúa không ? Tại sao ? 
* Không. Những gì chúng ta dâng lên cho Mẹ Maria để tỏ lòng biết ơn lòng từ mẫu của Mẹ đã không làm tổn hại Chúa mà còn :
– Làm vinh quang Chúa được tăng lên
– Những gì chúng ta dâng lên Mẹ sẽ đến được với Chúa hoàn toàn,
chắc chắn và nguyên vẹn.
* Đồng thời còn thêm ân sủng cho ta.
Vì Đức Mẹ :
* Là Đấng trung gian chuyển đạt toàn vẹn.
* Là yếu tố sống động trong kế hoạch từ bi của Chúa.

31) Cho biết đặc điểm tôn sùng của Legio. 
* Lòng tôn sùng Đức Maria được xây dựng trên nền tản Đức Tin sâu xa vào Thiên Chúa và Tình Chúa yêu ta vô bờ.
* Đức Maria được tạo dựng trong kế hoạch từ bi của Thiên Chúa để liên kết Đức Maria vào chương trình huyền diệu của ơn Thánh.
* Việc tôn sùng Đức Maria là đấng trung gian, chuyền đạt toàn vẹn lên Thiên Chúa những ước nguyện của chúng ta, thêm vinh quang cho Chúa và thêm ân sủng cho ta.

32) Tại sao Legio đặt tin tưởng nơi Đức Maria không bờ bến ?
* Vì Đức Maria có quyền lực vô biên, do quyết định của Chúa.
* Tất cả những gì Chúa có thể ban cho Mẹ thì Chúa ban hết.
* Tất cả những gì Mẹ có sức lãnh nhận thì được lãnh nhận đầy.
* Thiên Chúa dùng Đức Mẹ là phương thế đặc biệt để ban ơn.
* Những ai liên kết với Mẹ mà hành động sẽ tiến gần Chúa hơn.

33) Một đặc điểm khác, Legio tôn sùng Đức Mẹ là gì ? 
* Legio tôn sùng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

34) Tại sao nói Đức Maria đồng nghĩa với vô nhiễm nguyên tội ?
* Vì với đặc ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Đức Trinh Nữ lãnh nhận mọi ơn huệ khác Chúa sẽ ban sau này:
* Làm Mẹ Thiên Chúa,
* Nhờ ơn cứu chuộc, đạp nát đầu Satan.
* Làm Mẹ phần hồn nhân loại.

35) Phương sách hoạt động đắc lực nhất của người Legio là gì ? 
* Là liên kết chặt chẹ với Đức Maria, hành động như dụng cụ của người, trở nên là gót chân của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm.

36) Đức Maria là Mẹ của chúng ta khi nào ?
* Từ đời đời, Thiên Chúa đã nghĩ đến Đức Mẹ cùng một lượt với Chúa Cứu Thế, để những ai liên kết với Chúa Con cũng liên kết với Mẹ Người.
* Từ khi Mẹ tỏ ý khiêm nhường ưng thuận lời Sứ Thần Truyền.
* Đức Mẹ làm mẹ trọn vẹn do lời Chúa tuyên bố lúc hoàn tất ơn Cứu Chuộc: “ Này là Mẹ Con”

37) Chúng ta được lợi ích gì khi hoàn toàn tin tưởng vào Đức Mẹ ? 
* Chúng ta được săn sóc, dạy dỗ ủi an, dẫn dắt.
* Chúng ta được lớn lên trong ơn nghĩa Chúa, trở nên giống Chúa hơn.
* Được chia sẻ sứ mạng của Chúa là chiến thắng tội ác.

38) Tại sao Đức Maria được tôn phong là Mẹ Giáo Hội ? 
* Vì Đức Mẹ là Mẹ Chúa Kitô.
* Là cộng sự viên mật thiết với Thiên Chúa. Nhờ Mẹ Thiên Chúa nhận nhân tính.
* Chính Thiên Chúa đã tuyên xưng Mẹ là Mẹ Giáo Hội nói riêng, Mẹ nhân loại nói chung mà Gioan là đại diện khi nhận lời ký thác của Chúa Cứu Thế: “ Này là Mẹ Con”.

39) Việc tông đồ của Legio đặt trên nền tảng nào? Biểu hiện cụ thể lòng tôn sùng Đức Maria của người hội viên Legio là gì ? 
* Việc tông đồ của Legio đặt trên nền tảng là lòng tôn sùng Đức Maria. Lòng tôn sùng ấy được người hội viên Legio cụ thể hoá bằng việc chu toàn phận sự: họp (cầu nguyện) và công tác (thực hiện tông đồ) tích cực hàng tuần.

40) Việc tôn sùng Đức Maria một cách sâu rộng và vững chắc đem lại những kết quả gì ? 
* Danh Chúa được biết đến.
* Cải tạo và cứu vớt nhiều linh hồn khỏi hư mất.
* Ân sủng được tuôn trào.

41) Với những tác dụng lạ lùng của việc tôn sùng Đức Maria, bổn phận chúng ta (Kitô Hữu) phải làm gì ? 
*Chúng ta phải tổ chức thành một hội đoàn làm tông đồ chung cho tất cả giáo hữu để được nhiều người thâm nhập khắp nơi phổ biến lòng tôn sùng Đức Maria, để Đức Maria thực hiện chương trình làm Mẹ các linh hồn và tiếp tục công việc trường cửu là toàn thắng và đạp nát đầu rắn hoả ngục.

42) Bổn phận của hội viên Legio đối với Đức Maria là gì ? 
* Nhiệt thành thực hiện lòng tôn sùng Đức Maria.
* Đưa Đức Maria đến với thế giới (phổ biến lòng tôn sùng)
* Liên kết chặt chẽ với Đức Maria, vị chỉ huy tối cao của Legio Mariae.

43) Tại sao người Legio phải liên kết chặt chẽ với Đức Maria ? 
* Đức Maria là “Đấng Thông Ơn Thiên Chúa”, là “Đấng Trung Gian Các Ơn” …. là “Đấng Phân Phối Máu Thánh Chúa” nên người Legio liên kết chặt chẽ với Đức Maria vừa là phương thế tuyệt diệu để thánh hoá bản thân, vừa là nguồn lực phi thường đưa các linh hồn về Chúa.

44) Để việc liên kết với Đức Mẹ thực sự đem lại lợi ích, người Legio làm gì ? 
* Người Legio thường xuyên dâng mình, năng lặp lại câu “Lạy Nữ Vương là Mẹ Con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ” để qua ta, Đức Mẹ lại hợp tác với ta cùng ta phụng sự Chúa trong người mà ta đến giúp đỡ.

45) Để xứng danh là Legio của Đức Maria người hội viên phải như thế nào ? 
*Người hội viên phải là hình ảnh sống động của Đức Maria.

46) Trong trận đánh quyết liệt vì linh hồn con người, người Legio phải dùng chiến thuật nào ?
* Người Legio phải đánh theo chiến thuật của Trời, vung gươm chiến đấu của Legio phải là một tay khiêm nhường và tính can đảm cao thượng phi thường.

47) Theo đường lối Legio, đức tính nào giữ vai trò số một ? 
* Khiêm nhường chiếm chỗ nhất, là dụng cụ căn bản cho hoạt động tông đồ của Legio.

48) Lý do nào người Legio hoạt động không đem lại kết quả ? 
* Vì thiếu đức khiêm nhường là gốc của mọi hoạt động. Người Legio luôn ý thức rằng ta làm được là do Chúa ban cho và cho nhưng không.

49) Tại sao nơi Mẹ Maria, Chúa đã ra tay uy quyền ? 
* Chúa đã ra tay uy quyền nơi Mẹ Maria vì Chúa đã trông đến sự thấp hèn tôi tớ Chúa. Chính Đức Khiêm Nhượng của Mẹ Maria đã đem Chúa xuống để chấm dứt đời cũ và mở đầu đời mới.

50) Tại sao nói Mẹ Maria là gương mẫu khiêm nhượng đang khi Mẹ còn biết bao đức tính khác gần như vô tận ? 
* Vì Mẹ hiểu Mẹ phải được Cứu Chuộc như tất cả con cháu nhân loại (Mẹ cũng là thọ tạo)
* Mẹ biết tất cả những đức tính sáng chói của Mẹ là do công nghiệp của Chúa Con.
* Thái độ khiêm nhường của Mẹ vừa tự nhiên, vừa dịu dàng dễ yêu và không bao giờ thay đổi.

51) Khiêm nhường chân chính là gì ? 
* Là chúng ta chân thành nhận thức về con người của mình trước mặt Chúa. Tự bản thân ta chỉ là số không. Chúa là đấng duy nhất ban mọi ơn lành cho ta, nên người có quyền tăng, giảm hay chấm dứt.

52) Đối với lính ở đời, họ bất lực vì thiếu can đảm, thiếu thông minh, thiếu năng lực, còn với hội viên Legio, họ bất lực là vì sao ? 
* Vì thiếu đức khiêm nhượng. Ở đâu thiếu đức khiêm nhượng ở đó không có sự thánh thiện. Mất khiêm nhượng ơn Chúa bị thu hồi.

53) Trận chiến để cứu các linh hồn xuất phát từ đâu ? 
* Xuất phát từ mỗi nội tâm của hội viên Legio. Mỗi người phải chiến đấu với chính mình, quyết tâm thắng tính kiêu căng và lòng ích kỷ của mình.

54) Điểm tựa chắc chắn của hội viên Legio là ai ? Tại sao ? 
* Là Đức Maria. Vì Người là gốc đã đâm rễ sâu trong đức khiêm nhường.

55) Gót chân của Trinh Nữ Khiêm Nhượng đạp con rắn kiêu ngạo nhiều đầu (tức nhiều “Cái tôi”). Vậy những cái “tôi” đó là gì ? 
* Là tự cao, tự phụ, tự đắc, tự ái, tự mãn, tự tôn, tự ý và vị kỷ.

56) Để được thông truyền đức tính của Mẹ, người hội viên Legio phải như thế nào ? 
* Người hội viên Legio phải thực sự quên mình, lúc đó Mẹ sẽ xây dựng cho họ một nghị lực và lòng hy sinh để trở thành người lính can đảm của Chúa Kitô.

57) Thành thực tôn sùng Đức Maria, chúng ta phải làm gì ? 
* Phải hoạt động tông đồ.

58) Thế nào là tôn sùng Đức Mẹ cách thành thực ? 
* Là cố hoạ lại mọi nét về con người và sứ mang của Đức Mẹ.
* Là chi sẻ với Đức Mẹ lúc vui mừng cũng như khi gặp đau khổ.
* Là tiếp tay với Mẹ chăm lo săn sóc các chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô một cách mau mắn, không chần chừ.

59) Mẹ sử dụng những ai hoạt động tông đồ ? 
* Mẹ sử dụng tất cả, không trừ ai. Mẹ luôn săn sàng mau mắn đón tiếp những ai tự động đến dâng mình cộng tác với Mẹ để cứu rỗi các linh hồn.

60) Đức Mẹ đấy quyền năng sao lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của những con người yếu kém như chúng ta ? 
* Vì Chúa muốn có sự cộng tác của loài người, muốn loài người phải cứu vớt lẫn nhau.
* Trong kho tàng ơn phước tràn đầy của Mẹ, nếu ta không giúp Mẹ, Mẹ không phân phát được. Do đó Mẹ chờ đón sự săn sàng cộng tác của chúng ta.

61) Nói rằng Chúa Giêsu và Mẹ Maria là Adam, Eva mới, chúng ta hiểu và phải sống như thế nào ? 
* Để đền bù những tội do nguyên tổ gây ra trong vườn Địa Đàng và để khai thông con đường giúp loài người đoạt lại Nước Trời, Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã chấp nhận mọi đau khổ bằng cây Thánh Giá và bằng Tình Thương.
* Bởi đó, theo ý Chúa, chúng ta phải sống với tâm tình yêu mến, biết ơn và ca tụng Mẹ vì nhờ sự liên kết với Chúa, Mẹ được giao “quản lý kho trời” để phân phát mọi ân cần thiết cho những ai biết liên kết với Mẹ.

62) Tâm tình của người Legio khi hoạt động tông đồ là gì ? 
* Không hạn chế sự cố gắng. Việc lớn việc bé người Legio vẫn làm tận lực, cho dù việc đó chỉ đống đến là xong. Người Legio làm tận lực vì Đức Mẹ.

63) Thái độ của hội viên khi làm việc là gì ? Giải thích thái độ đó. 
* Tích cực chủ động cộng tác với Đức Mẹ.
Thực sự cộng tác là bên này bù đắp những thiếu sót của bên kia. Ta hiểu tất cả mọi hoạt động, mọi khả năng nghĩa là tất cả con người của mình. Còn Đức Mẹ cũng tấn hiến bản thân tinh tuyền và quyền năng của Đức Mẹ.

64) Có phải biết rằng kết quả mà Mẹ đem lại vượt ngoài sức cố gắng của ta khiến ta có ý nghĩ mức độ cố gắng của ta là không quan trọng ?
* Ý nghĩ như thế là sai. Khi bỏ vốn chung với nhà triệu phú, người nghèo vẫn phải cố gắng thêm từng đồng để vốn ngày càng tăng lên.
* Dù hết lòng tín thác nơi sự trợ lực của Đức Mẹ, ta vẫn phải cố gắng đến mức tối đa, để lòng quảng đại của ta cũng phải vươn cao như lòng tín thác. Hãy cố gắng tận lực như tất cả đều tuỳ vào sự cố gắng của ta.

65) Nguyên tắc chính của sự hợp tác giữa hội viên Legio và Đức Mẹ là gì ? 
* Cố gắng hết sức mình dù việc khó hay dễ.
* Người Legio làm không chỉ để xong việc hay để có kết quả.
* Tin tưởng phó thác vào Mẹ là không ỷ lại vào Mẹ, là làm hết khả năng và cố gắng của mình.
* Khi ta làm tròn phận vụ mình, Mẹ sẽ trợ lực, thánh hoá, hoàn hảo, siêu nhân hoá, cải tạo những yếu hèn của ta.

66) Cách “Thành thức tôn sùng Đức Mẹ” của thánh Monfort như thế nào ? 
* Là nô lệ cho Đức Mẹ, tức là lệ thuộc hoàn toàn từ tư tưởng đến hành động, cả tài sản thiêng liêng lẫn vật chất. Dĩ vãng, hiện tại, tương lai, tất cả đều lệ thuộc vào Mẹ.

67) Ý nghĩa của sự tân hiến là gì ? 
* Là cách sống sau sự tận hiến chứ không phải là nghi lễ tận hiến.Cũng không tuỳ ở lòng sốt sắng hay bất cứ hình thức tình cảm nào.

68) Ơn ích của đời tận hiến là gì ? 
* Làm cho đời sống trong Hội Thánh được nâng cao.
* Đời sống siêu nhiên, đức tin và lòng can đảm của người tín hữu được nâng cao, đức khiêm nhượng dịu dàng, trí khôn ngoan thêm mạnh mẽ.

69) Nếu tận hiến cho Mẹ, tôi còn gì với hai bàn tay trắng khi phải ra trước toà Chúa ? 
*Nếu giao tất cả cho Mẹ, đến giờ chót trước toà Chúa, để đổi lấy hai bàn tay trắng ta được Mẹ có mặt trong phiên xử với vai trò trạng sư, là một bảo dảm vững chắc nhất.

70) Có phải ta tận hiến là lúc bị mất mát không ? 
*Tận hiến là hy sinh nhưng không có nghĩa là mất mát mà là để đổi lại một lợi ích giá trị gấp ngàn lần. Hình ảnh cậu bé hy sinh 5 cái bánh và 2 con cá để cứu đói cả ngàn người là một bằng chứng.

71) Từ phép lạ Cana chúng ta rút ra bài học gì ? 
* Khi chúng ta rộng rãi tận hiến tất cả cho Mẹ vô điều kiện, không giới hạn, nghĩa là chúng ta làm tất cả mọi việc hằng ngày hoàn toàn lệ thuộc theo ý Mẹ, như người giúp việc tại tiệc cưới Cana nghe lời Mẹ dặn, chúng ta đổ vào bình bác ái và hy sinh những thùng nước lã (là những công việc hằng ngày) thì những việc ta làm hoá thành những ơn quý cho ta và cho các linh hồn.

Nguồn : Website GP Lạng Sơn

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *