T6. Th6 21st, 2024

“Các ngươi phải tái sinh bởi trời” – THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH A

Tin Mừng Ga 3: 1-8:  Chúng ta đang sống trong niềm vui của mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, là thời gian nhắc nhớ việc Chúa đã chiến thắng tử thần để mang lại cho chúng ta sự sống mới.
THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH A – NGÀY 20-04-2020

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 3: 1-8)

Khi ấy, trong nhóm Biệt phái có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do Thái, ông đến gặp Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên chúa ủy phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi nói thật cho ông biết: nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Thiên Chúa”. Nicôđêmô thưa với Chúa Giêsu rằng: “Một người gã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại phải vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa hay sao?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào Nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục là huyến nhục, sự gì sinh bởi thần linh là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng: “Các ngươi phải tái sinh bởi trời”. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy”.

Suy Niệm

Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô có nội dung đề cập đến vấn đề cốt lõi của lề luật: làm sao để một người trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong vương quốc của Ngài. Chúa Giêsu đã đưa ra câu trả lời thật súc tích và gây ngạc nhiên cho ông Nicôđêmô: “Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”.

Lần “sinh ra” mà Chúa Giêsu nói đến rõ ràng không phải là sự sinh ra về thể lý. Đây là một khởi đầu mới của sự sống do Thần Khí của Chúa mang lại cho những ai khao khát được biến đổi và trở nên con cái Ngài. Như vậy, lần “sinh ra” này trước hết là do “bởi ơn trên”, do tình yêu bao la của Chúa; đồng thời cũng cần sự cộng tác và đón nhận của những tâm hồn kiên quyết từ bỏ đời sống cũ mà bước đi theo Thần Khí  hướng dẫn.

Chúng ta đang sống trong niềm vui của mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, là thời gian nhắc nhớ việc Chúa đã chiến thắng tử thần để mang lại cho chúng ta sự sống mới. Sự sống mới này giúp chúng ta bước vào trong mối tương quan với Thiên Chúa, như những người con được gọi Người là Cha. Điều đó quả là hồng phúc thật lớn lao đối với chúng ta. Thế nhưng, nó cũng đòi hỏi mỗi người cố gắng hơn trong đời sống của mình, quyết tâm từ bỏ những gì là bất xứng với phẩm vị là con cái của Thiên Chúa, hầu làm hiển danh Ngài trên toàn cõi nhân gian này.

Lạy Chúa Giêsu chí ái, Chúa đã mang lại cho chúng con sự sống mới qua cuộc thương khó và phục sinh của Chúa. Xin đổi mới hồng ân đức tin nơi mỗi người chúng con, để mỗi ngày chúng con biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần – Đấng luôn dùng quyền năng và tình yêu – để biến đổi chúng con được giống Chúa hơn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *