CN. Th4 14th, 2024

Hãy đi rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo – Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 Hãy đi rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo – Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Mc 16,9-15

9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ.10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê.13 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy.15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

Suy niệm:

Bạn có tin Chúa Giêsu thật sự sống lại và sẵn sàng nói cho những ai tin vào Người về sự hiện diện của Người không? Người đầu tiên nhìn thấy Chúa phục sinh không phải là Phêrô hay một trong các vị tông đồ, nhưng là người phụ nữ được coi là có cuộc sống biến thành quỷ của mình! Bà đã được tha nhiều và được Thầy yêu mến nhiều. Bà là người đầu tiên ở ngôi mộ để tỏ lòng tôn kính. Không may cho các môn đệ, họ đã không tin tưởng vào câu chuyện của bà về Thầy sống lại. Ðức Giêsu đã phải khiển trách các tông đồ bởi vì lòng cứng tin và bướng bỉnh của họ.

Chúa Thánh Thần làm cho đức tin chúng ta vào Đức Giêsu Kitô hồi sinh

Bạn có giống như các tông đồ hay giống như Maria – chậm tin hay nhanh nhẹn chạy đến với Ðức Giêsu? Bạn có nghi ngờ vì bạn không thấy không? Chúa bày tỏ sự hiện diện của Người cho chúng ta biết ngang qua sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Người ban cho chúng ta hồng ân đức tin để nhận biết chính Người và hiểu được mầu nhiệm về cái chết và phục sinh của Người. Bạn có tin vào lời Người và lắng nghe tiếng nói của Người không?

Chúng ta là những đại sứ và chứng nhân của Đức Kitô về chiến thắng của Người trên tội lỗi và sự chết

Sau khi hiện ra với các tông đồ yêu dấu của mình, Ðức Giêsu truyền lệnh cho họ ra đi và công bố Tin mừng cho toàn thể thế giới. Công việc của họ là loan truyền Tin mừng cứu độ, không chỉ riêng cho người Israel nhưng cho tất cả toàn thế giới. Ðây là nhiệm vụ cao cả mà Ðức Kitô phục sinh ban cho toàn Giáo hội. Tất cả các tín hữu được chia sẻ trong nhiệm vụ này – trở thành các sứ giả của Tin mừng và là các đại sứ cho Ðức Giêsu Kitô, Ðấng cứu độ duy nhất của thế giới. Chúng ta không bị đơn chiếc trong nhiệm vụ này vì Chúa phục sinh cùng làm việc trong và qua chúng ta bởi quyền năng Thánh Thần của Người. Bạn có làm chứng cho người khác về niềm vui Tin mừng và niềm hy vọng của sự phục sinh không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin gia tăng niềm tin và niềm hy vọng của con vào sức mạnh sự phục sinh của Chúa. Và ban cho con niềm vui và lòng can đảm để trở thành chứng nhân cho người khác và mạnh dạn nói về những gì Chúa đã làm để cứu chúng con khỏi tội lỗi và sự chết.      

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *