T6. Th6 21st, 2024

Thập Giá Đức Kitô là nguồn mọi phúc lành là căn nguyên mọi ơn thánh

Thập Giá Đức Kitô là nguồn mọi phúc lành là căn nguyên mọi ơn thánh.

Trích bài giảng của thánh Lê-ô Cả, Giáo hoàng.

Thần khí Sự Thật chiếu soi tâm trí của chúng ta. Chớ gì chúng ta biết đem lòng trong sạch và thanh thản mà đón nhận vinh quang của thập giá đang chiếu toả rạng ngời khắp cả trời đất; chớ gì chúng ta biết lấy tinh thần bén nhạy mà nhận ra ý nghĩa của lời Chúa đã nói về cuộc Thương Khó sắp đến của Người:

Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Người còn thêm sau đó rằng: Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến ! Thầy biết nói gì đây? “Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà Con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Con Cha.”

Và có tiếng Chúa Cha từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh, Ta sẽ còn tôn vinh nữa.” Và Chúa Giê-su nói với những người đứng chung quanh rằng:  Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài !  Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.

Lạ lùng thay, quyền năng của thập giá ! Nói sao cho cùng, vinh quang của cuộc Thương Khó ! Đây vừa là toà phán xét của Chúa, vừa là bản án cho thế gian, vừa là quyền năng của Đấng chịu đóng đinh.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã kéo mọi sự lên với Chúa, ngõ hầu việc tôn thờ được thực hiện xưa kia trong đền thờ duy nhất xứ Giu-đê với những hình ảnh tượng trưng lu mờ, ngày nay được mọi dân nước sốt sắng cử hành khắp nơi trong nghi lễ mầu nhiệm đầy ý nghĩa và rõ ràng. Ngày nay hàng Lê-vi sáng giá hơn nơi các phó tế, hàng kỳ mục xứng đáng hơn nơi các linh mục, hàng tư tế thánh thiện hơn nơi các giám mục; vì thập giá Chúa là nguồn mọi phúc lành, là căn nguyên mọi ơn thánh. Nhờ thập giá, các tín hữu được sức mạnh bởi sự yếu hèn, được vinh quang bởi sỉ nhục, được sự sống bởi cái chết.

Và ngày nay không còn lễ tế đủ thứ súc vật, vì Mình và Máu Chúa thực hiện hiến tế duy nhất, tổng kết và kiện toàn mọi hiến tế khác, vì Chúa là Con Chiên đích thực của Thiên Chúa, đã xoá bỏ tội lỗi trần gian. Chúa đã hoàn thành nơi mình toàn thể các mầu nhiệm; vì vậy một tế phẩm duy nhất thay thế mọi lễ vật hy sinh. Cũng như một vương quốc duy nhất thành hình từ mọi dân.

Vậy, anh em thân mến, chúng ta hãy tuyên xưng điều vị tôn sư của dân ngoại là thánh Phao-lô tông đồ đã hiên ngang rao giảng: Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: đó là Đức Ki-tô Giê-su đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi.

Thật vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta còn lạ lùng hơn nữa, và Đức Ki-tô đã chịu chết không phải cho hàng công chính hay thánh thiện, mà cho những người bất lương và vô đạo. Và bởi vì bản tính Thiên Chúa không thể bị nọc độc của tử thần chạm đến nên khi sinh ra từ loài người chúng ta, Đức Ki-tô đã nhận lấy bản tính con người để có thể hy sinh chịu chết vì chúng ta.

Xưa kia Người đã lấy cái chết oai hùng của mình mà hăm doạ cái chết của chúng ta, khi Người phán qua miệng ngôn sứ Hô-sê rằng: Hỡi tử thần ! Này ngươi sẽ chết vì tay Ta. Kìa âm phủ ! Ngươi sẽ bị chính Ta tiêu diệt. Khi chịu chết, Người ở dưới lề luật của âm phủ, nhưng khi trỗi dậy, Người đập tan chúng. Người đã đánh gục cái vĩnh cửu của tử thần: Từ vĩnh viễn Người khiến trở nên tạm thời. Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *