T6. Th6 21st, 2024

Thời đại mới – Hãy Theo Thầy! CN III TN B

Thời đại mới

Hãy Theo Thầy!

“Thời kỳ đã mãn và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng!” (Mc 1, 15)

Thời kỳ hiện tại đã mãn, khi Chúa Giêsu nhập thế cứu độ nhân loại trước thời cánh chung. Thời răng đền răng, mắt đền mắt đã đặt dấu chấm hết, để nhân loại bước sang thời kỳ mới, vượt qua các giá trị nhân bản, thời mà lòng nhân ái được tôn vinh hơn bao giờ hết, thời người ta tát má phải, thì giơ cả má trái cho họ tát nữa. Một sự đổi đời thật sự, không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận để hội nhập.

Ngài kêu gọi nhân loại sám hối và sống theo Tin Mừng, tựa như một cuộc cách mạng vĩ đại, tuy chỉ âm thầm, lặng lẽ như sóng ngầm, nhưng vô cùng mãnh liệt và tác động sâu xa. Cuộc cách mạng vô tiền khoáng hậu, không chỉ diễn ra trên bình diện xã hội, mà còn diễn ra ngay chính trong tâm hồn từng người. Trước lời kêu gọi tha thiết của Chúa Giêsu, người ta phải đối mặt với hai chọn lựa một cách dứt khoát và thẳng thắn: Theo hay chống?

Tiêu biều phái chống lại Ngài, chống lại Tin Mừng là cơ cấu quyền lực, các nhóm lợi ích, như bạo vương Hêrôđê và nhóm tay sai, như các kinh sư, kỳ mục, Biệt Phái, thông đồng, cấu kết với nhau để tìm và diệt, cũng như công kích, khống chế Ngài.

Còn đi theo và ủng hộ Ngài lại là số đông quần chúng, đang chịu áp chế đủ thứ gông cùm luật lệ, sưu cao thuế nặng, những nông dân nghèo khó, những ngư dân chân chất vất vả. Trong bối cảnh như vậy, Chúa Giê su mời gọi các môn đệ đầu tiên từ ngay trong cánh dân đen bần cùng.

Các ngư dân cần mẫn, thất học, khó nghèo, nhưng đơn sơ và chân thành, như các ông Anrê, Simon, Giacôbê và Gioan, đang mải mê lao động nhọc nhằn. Khi nghe tiếng Chúa gọi, lập tức từ bỏ tất cả, bỏ cả nghề nghiệp mưu sinh, bỏ cả gia đình, cha mẹ, tức thì theo Chúa.

Chúa gọi và giao ngay nhiệm vụ thánh thiêng. Các ông chắc chắn đã chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng để đón nhận ơn gọi và mau mắn lên đường, cùng đồng hành, rao giảng Tin Mừng với Chúa. Như thế, có thể nói các ông quả thực can đảm, gan dạ, dám dứt bỏ tất cà những ràng buộc của đời sống bình thường. Các ông xứng đáng gọi là những lính cảm tử đầu tiên, gia nhập vào đạo binh Đi Gieo của Chúa Cứu Thế.

“Hãy đi rao giảng Phúc Âm!..”, để dám nhận sứ mạng cao cả như thế, Chúa cần “cảm tử.” Hai ngàn năm lịch sử Hội Thánh cho ta thấy giai đoạn nào cũng không thiếu cảm tử từ mọi tầng lớp giáo dân. (ĐHY Fx Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 64)

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa Gọi, và can đảm thực thi Thánh Ý Chúa trong mọi lúc, mọi nơi.

Lạy Mẹ Maria chí ái, xin cầu bầu cho con luôn biết ăn năn, sám hối, biết dứt bỏ những ràng buộc, những cám dỗ thế tục, trở nên người mới, để sẵn sàng nghe theo Ơn Gọi. Amen.

Suy niệm của Alphonse Marie Trần Bình An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *