T2. Th6 17th, 2024

Lời cầu nguyện hiệu quả của Cha Thánh Piô

Lời cầu nguyện đọc trong những lúc bão tố đập mạnh nhất đến cuộc đời chúng ta. Cha Thánh Piô đã nhận được nhiều ơn lớn, ơn quý báu làm cho ngài có được nghệ thuật phân định và lay động tâm thức của những ai đến gần ngài. Ngài viết hàng ngàn thơ tay, hướng dẫn con đường thiêng liêng cho từng người ngài theo dõi, hàng ngàn lời khuyên bảo trong các lần gặp gỡ, trong bài giảng, trong các bài nói chuyện, trong thị kiến với Chúa Giêsu, với Đức Mẹ, với thiên thần hộ thủ của ngài… tất cả là những điều minh triết hữu ích như nhịp cầu nối trời và đất.

Nhưng nhất là ngài có nhiều lời cầu nguyện ở bàn thờ, ở tòa giải tội, ở trong phòng của mình, ngày cũng như đêm ngài xin Chúa Giêsu, xin Đức Mẹ, xin thiên thần hộ thủ giúp giáo dân của mình cũng cầu nguyện như vậy để trở nên một tín hữu kitô tốt hơn. Đặc biệt ngài có một lời cầu nguyện rất hiệu quả mà cùng với ngài chúng ta đọc trong những lúc bão tố dồn dập giáng xuống đời chúng ta, khi thập giá trên vai chúng ta ngày càng nặng.
Lời cầu nguyện này được xem là “không cưỡng lại được” vì dựa trên ba lời hứa long trọng của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Cha Thánh Piô khuyên mọi người nên đọc vì chính cha là người đầu tiên có kinh nghiệm này trong một tâm tình sốt sắng ngoại thường. Ngài đọc mỗi ngày cho những ai xin ngài cầu nguyện. Ngài đã đọc và bây giờ chúng ta đọc, lời cầu nguyện dâng lên Thánh Tâm Chúa Giêsu xin Chúa động lòng thương:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: Thầy bảo thật, anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.
Vì thế con gõ, con tìm và con xin ơn…
Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh…
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tin tưởng ở Thánh Tâm Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: Thầy bảo thật anh em, bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.
Vì thế nhân danh Chúa Giêsu, con xin ơn…
Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh…
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tin tưởng ở Thánh Tâm Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: Thầy bảo thật với các con, trời và đất sẽ qua đi nhưng Lời của Ta sẽ không qua!
Vì thế dựa trên lời thánh không sai lầm của Chúa, con xin ơn…
Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh…
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tin tưởng ở Thánh Tâm Chúa!

Padre Pio

Và theo bước chân Cha Thánh Piô, chúng ta nhớ Chúa luôn giữ lời hứa! Đọc kinh này mỗi ngày là mỗi ngày nói với Chúa, chúng ta tin vào lời hứa của Ngài và xin Ngài hoàn tựu lời hứa.

fr.aleteia.org, Isabelle Cousturié, 2019-01-09Marta An Nguyễn dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *