T5. Th5 23rd, 2024

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Thứ 5, 18-04-2019 (Ga 13, 1-15)

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”

Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

SUY NIỆM

Hôm nay, chúng ta bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua.

Mỗi năm chúng ta có rất nhiều ngày lễ nhưng ba ngày lễ này là tâm điểm đức tin và là cao điểm trong việc thờ phượng Thiên Chúa, biểu hiện Đức tin Công giáo của chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng lễ kỷ niệm ngày Thiên Chúa ban cho chúng ta món quà thiêng liêng nhất đó là Bí tích Thánh thể được Chúa Giê-su thiết lập trong Bữa Tiệc Ly và được trao ban cho các vị tư tế. Ngày mai chúng ta sẽ bước vào mầu nhiệm Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu. Và thứ bảy sau khi mặt trời lặn, chúng ta sẽ tiến vào vinh quang Phục sinh của Ngài.

Vào tối Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua bằng việc kỷ niệm Bữa Tiệc Ly. Sự kiện này diễn ra như Lễ Vượt Qua của Đức Giê-su và các Môn đệ, đánh dấu sự bắt đầu ơn cứu độ của chúng ta.

Vào đêm này, lần đầu tiên chúng ta được nghe Chúa nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em.” Ngài ám chỉ Bí tích Thánh Thể chính là món quà của Ngài trao ban cho chúng ta, để chúng ta được thánh hóa và nên trọn vẹn. Đó là món quà mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể đo đạc hay hiểu thấu đáo được. Đó là món quà của tình yêu hoàn toàn tự hiến.

Giá mà chúng ta có thể hiểu được Thánh Thể! Giá mà chúng ta có thể hiểu được món quà quý báu và thiêng liêng này! Thánh Thể là chính Mình Máu Chúa hiện diện ở thế gian này, được ban cho chúng ta để biến đổi chúng ta thành Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận. Thánh Thể biển đổi chúng ta thành chính Đức Ki-tô. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, chúng ta được tiến vào đời sống thiêng liêng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được trở nên một với Thiên Chúa và được ban cho lương thực vĩnh cửu.

Vào Thứ Năm Tuần Thánh đầu tiên đó, Đức Giê-su đã đưa ra một mẫu gương hoàn hảo cho sự khiêm tốn và phục vụ mà chúng ta được kêu gọi noi theo để nên một với Ngài. Ngài rửa chân cho các Môn đệ để dạy cho họ cũng như cho chúng ta rằng, Mình và Máu Ngài được ban cho chúng ta để chúng ta yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Thánh Thể biến đổi chúng ta trở thành người đầy tớ đích thực, được mời gọi nên khiêm nhường phục vụ người khác. Việc phục vụ này có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng đều là những điều chúng ta được mời gọi làm cho người khác.

Bạn có phục vụ những người xung quanh mình không? Bạn có hạ mình xuống trước người khác để chăm lo cho nhu cầu cơ bản nhất của họ không? Bạn có thể hiện tình yêu của mình với họ bằng hành động không? Đó là trọng tâm của Thứ Năm Tuần Thánh. Khiêm tốn phục vụ là biểu hiện tuyệt đẹp của sự kết hợp mật thiết giữa chúng ta với Con Thiên Chúa.

“Sự vĩ đại” đích thực thường bị hiểu sai, nó được xem như là quan niệm thế tục về thành công và sự ngưỡng mộ. Chúng ta thường muốn người khác ngưỡng mộ tài năng của chúng ta. Nhưng Chúa Giê-su lại cho chúng ta thấy một cái nhìn khác về sự vĩ đại. Vào Thứ Năm Tuần Thánh, Ngài tỏ cho chúng ta thấy sự vĩ đại đích thực hiện diện trong những hành động hạ mình phục vụ. Noi gương Đức Giê-su đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình. Và điều này chúng ta hoàn toàn có thể làm được, khi chúng ta lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong đức tin. Thánh Thể khiến chúng ta có thể yêu thương và phục vụ nhau một cách khiêm tốn. Tình yêu thương và phục vụ đó là hành động đưa trái tim và linh hồn của những người khác đến với Nước Trời.

Khi chúng ta kỷ niệm Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta được đòi hỏi suy ngẫm về sự khiêm tốn của bản thân mình và trao chính bản thân mình như là một món quà trọn vẹn cho người khác.

Hôm nay, hãy nghĩ xem bạn đã noi theo tấm gương khiêm nhường của Thiên Chúa chúng ta hay chưa. Bạn có được trao phó việc tìm cách phục vụ người khác, cho họ thấy bạn yêu thương và quan tâm đến họ không? Hãy để Thứ Năm Tuần Thánh biến đổi bạn để bạn có thể noi theo mẫu gương tình yêu tuyệt vời mà Đức Giê-su đã trao cho chúng ta vào đêm huy hoàng này.

Lạy Chúa, xin cho con hiểu được việc trở nên người đầy tớ là như thế nào. Xin cho con biết sống khiêm hạ qua mỗi hành động của con. Xin cho Mình Máu Thánh Ngài biến đổi con thành người mà Ngài muốn con trở thành. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài. Amen!

——

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/7-holy-week/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *