T5. Th5 23rd, 2024

Tại sao Chúa Giêsu gấp tấm vải liệm che mặt của Ngài trong mộ?

Tại sao Chúa Giêsu gấp tấm vải liệm che mặt của Ngài trong mộ?

Một truyền thống của người Do Thái thời đó tiết lộ cho chúng ta một thông điệp quan trọng này.

Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 20, kể lại cho chúng ta về tấm khăn liệm che mặt Chúa Giêsu khi Chúa được an táng trong mộ vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

Sau Phục sinh, các môn đệ chạy đến mộ, các ông thấy ngôi mộ trống rỗng, tấm khăn không nằm trên đất giống như tấm khăn đã cuộn xác Chúa Giêsu. Tin mừng dành trọn một câu để kể cho chúng ta biết tấm khăn liệm không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.

Tại sao Chúa Giêsu cuốn tấm vải liệm che đầu trong mộ sau khi đã phục sinh?

“Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi” (Ga 20,1-7).

Điều đó có quan trọng không?. Chắc chắn là quan trọng.

Nó có ý nghĩa gì không? Có.

Tại sao?

Để hiểu được ý nghĩa của tấm vải liệm được cuốn lại, chúng ta cần biết một chút về truyền thống Do Thái thời đó.

Tấm vải liệm được cuốn lại có liên quan đến sự năng động hằng ngày giữa ông chủ và người đầy tớ – năng động mà mỗi đưa trẻ Do thái đều biết rõ. Người đầy tớ khi chuẩn bị bàn ăn cho chủ, đã thực sự cố gắng thực hiện việc này cách chính xác theo cách mà ông chủ muốn.

Sau khi bàn ăn đã chuẩn bị xong, người đầy tớ đứng đợi bên ngoài, khuất tầm nhìn của ông chủ cho đến khi ông ta ăn xong. Sau đó ông chủ đứng dậy, lau tay, miệng và râu, vo tròn chiếc khăn và bỏ nó lại trên bàn. Chiếc khăn ăn bị vo tròn muốn nói rằng : “Tôi đã ăn xong”.

Nếu ông chủ đứng dậy và để chiếc khăn gấp lại bên cạnh đĩa,  người đầy tớ sẽ không dám chạm vào bàn, bởi vì khi để lại chiếc khăn được gấp lại có nghĩa là: “Tôi sẽ trở lại!”.

Chuyển ngữ từ cuốn sách Histórias e parábolas para a família , của Cha Chrystian Shankar

Chrystian Shankar /Aleteia
G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *