CN. Th4 14th, 2024

Tông Đồ Cầu Nguyện, Mừng Chúa Phục Sinh

Tông Đồ Cầu Nguyện, Mừng Chúa Phục Sinh

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-04

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha quang vinh, con hân hoan chào đón ngày Chúa Nhật Phục Sinh thật đẹp này. Nguyện cho niềm vui Phục Sinh trong con có thể lan truyền và đổ tràn cho những người khác nữa. Con xin dâng lên Cha những việc con làm, niềm vui và cả những đau khổ để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Glorious Father, I rejoice on this beautiful Easter Sunday! May my joy be infectious and fill others with the joy of the Resurrection. I offer you this day, all my works, joys and sufferings, for the intentions of Pope Francis for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Đức tin của chúng ta được sinh ra từ buổi đầu Phục sinh: Chúa Giêsu còn sống! Kinh nghiệm này là tâm điểm của thông điệp Kitô giáo.” (ĐGH Phanxicô) Hãy mừng vui lên!

WITH JESUS DURING A DAY

“Our faith is born on Easter morning: Jesus is alive! This experience is at the heart of the Christian message.” (Pope Francis) Alleluia!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày lễ Phục Sinh hôm nay, con tạ ơn Chúa vì sự phục sinh của Ngài. Con có thể mang niềm vui Phục Sinh lan tỏa cho bất cứ ai không? Đã có những cơ hội nào để con làm điều đó không? Xin Chúa ở với con đêm nay, và xin giúp con trở nên ánh sáng chiếu soi bóng tối của thế gian. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I end this Easter day, I thank you, Lord, for the Resurrection. Was I able to bring Easter joy to anyone? Were there opportunities when I could have done so? Stay with me tonight, Lord, and help me to be a shining light in the darkness of the world. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *