T5. Th4 18th, 2024

Xây Nền Mỏng Cuộc Đời

Mến Yêu Hằng Ngày, Xây Nền Mỏng Cuộc Đời

 

Thứ 5, 06-12-2018 (Mt 7, 21.24-27)

 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa !lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

SUY NIỆM

 Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của người môn đệ thật sự. Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa !Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu!” cho những ai muốn đi theo Chúa và những người Kitô hữu phải sống đạo thực với cái tâm của mình. Có việc gì đó cần thiết hơn không chỉ là một lời cầu nguyện. Chúa Giêsu muốn điều ta tuyên xưng ngoài miệng phải xuất phát từ chính nội tâm sâu thẳng của chúng ta. Đó là việc chúng ta “thi hành ý muốn của Cha, Đấng ngự trên trời.”

Vậy thánh ý đó là gì? Đó chính là lúc Nước Chúa tuôn đổ trên tâm hồn chúng ta và chúng ta làm chứng để biến Nước ấy hiện hữu trên thế giới này. Chúng ta phải đi tới Chúa bằng cách tìm kiếm sự hiện hữu của Người trong thế giới quanh chúng ta, và đồng thời chúng ta phải giúp người khác nhận thức được sự hiện diện yêu thương đó.

Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa rằng lời cầu nguyện là không quan trọng. Chúng ta không thể làm chứng cho Chúa cách hiệu quả nếu chúng ta không dành thời gian lắng nghe và thực hành Lời Người trong tĩnh lặng. Lời cầu nguyện chỉ chân thành khi nó trở thành động lực để chúng ta ra đi đem tình yêu thương và lòng từ bi của Thiên Chúa đến với thế giới của chúng ta.

Khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn về những người thợ xây, có lẽ Ngài đã nghĩ đến câu châm ngôn này: “Cuồng phong thổi qua, ác nhân đâu còn nữa, nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm.” (Cn 10,25). Nền móng mà chúng ta xây dựng sẽ quyết định việc chúng ta có thể sống sót khi những cơn giông bão ập đến hay không.

Chúa mời gọi người môn đệ chân chính hãy tuân giữ và thực hành Lời Chúa một cách thiết thực, vì ai thi hành Lời Chúa dạy thì được Chúa ví như là người khôn ngoan xây nhà trên đá, xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin vững chắc, dù cuộc sống có gặp phong ba bão táp thì người thực hành Lời Chúa sẽ không sờn lòng nản chí, vẫn một lòng tin tưởng phó thác vào Chúa, và người thực hiện Lời Chúa sẽ được Người tuyển chọn vào đại gia đình của Người, được Chúa gọi là cha là mẹ là anh chị em của Chúa (Mt 13,46-50).

“Lạy Chúa Giêsu, Ngài là nền móng duy nhất có thể gìn giữ chúng con khi những gian truân và thảm họa ập đến đe dọa chúng con. Xin cho con biết khôn ngoan, biết nhìn xa và biết can đảm để con biết làm điều đúng đắn và từ chối bất cứ điều gì trái ngược với thánh ý Ngài. Xin giúp con trở thành người thực thi lời Ngài chứ không chỉ là lắng nghe. “

———-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

https://livingspace.sacredspace.ie/a1015g/

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/dec6.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *