T7. Th12 9th, 2023

Bổn mạng Ca đoàn Mẹ Thiên Chúa