T6. Th12 2nd, 2022

Bổn mạng cha sở Martino Bùi Huy Hòa