T2. Th12 4th, 2023

Bổn Mạng Xứ Đoàn TNTT Đức Kitô Mục Tử