CN III MV C Ngày xưa người ta nói: “Hồng nhan bạc phận”