ĐÊM NHẠC THÁNH CA MÙA CHAY 2019 Chủ đề : “PHÓ THÁC”