T6. Th12 2nd, 2022

Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết