T6. Th12 9th, 2022

Đức Giêsu mặc khải về mình một lần nữa cho các môn đệ