T3. Th12 6th, 2022

Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời