T2. Th12 11th, 2023

Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời