CN. Th3 3rd, 2024

Thánh Giuse là quan thầy của GH Việt Nam