HỌ GIÁO THÁNH LINH

HỌ GIÁO THÁNH LINH

– Họ Giáo Thánh Linh nằm dọc theo hành lang đường ray xe lửa có ba hẻm 436/78 CMT8; hẻm 239 và 237 Trần Văn Đang. Tiếp giáp với Họ Giáo Mông Triệu ở đường mới mở, và một phần giáp ranh Họ Giáo Hiển Thánh.

– Thống kê quý I-2021, Họ Giáo có 101 hộ gia đình Công Giáo và 301 nhân danh,  là Họ Giáo có số giáo dân ít hơn các Họ Giáo khác, giáo dân đa phần là tầng lớp lao động, sống xen kẻ với những gia đình tôn giáo bạn. Nhưng giáo dân rất sốt sắng tham dự thánh lễ, các sinh hoạt khác của Họ Giáo và của Giáo Xứ.

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH TIỀN NHIỆM

– Từ năm 1962 – 1975, trước khi có Họ Giáo Thánh Linh, đã có 2 khu: Khu Gio-an Baotixita do ông trùm Kim; sau 1975 ông trùm Kim di chuyển về Giang Điền, bà trùm Sự phụ trách và Khu Thánh Tâm do ông Giu-se Uông Đình Cần làm trùm trưởng. Kế đến là ông Giu-se Lê Trung Hải, sau đó là ông Phê-rô Phạm Văn Khoản.

Năm 1975, hai khu Gio-an Baotixita và Thánh Tâm sáp nhập thành Khu Thánh Tâm. 

NHIỆM KỲ TÊN THÁNH HỌ & TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1975 – 1991

 

Giu-se Nguyễn Văn Phương Trùm Trưởng RIP
Giu-se Lê Trung Phái Trùm Phó RIP
Giu-se Lê Trung Phái Trùm Trưởng RIP
Giu-se Nguyễn Hiền Nhân Trùm Phó
Năm 1993 Cha Giu-se Nguyễn Duy Diễm đổi khu Thánh Tâm thành Họ Giáo Thánh Linh và lễ mừng bổn mạng của Họ giáo vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
1993 – 1995 Giu-se Lê Trung Phái Trùm Trưởng RIP
Giu-se Lê Trung Quý Trùm Phó RIP
1995 – 2000 Giu-se Lê Trung Phái Trùm Trưởng RIP
Vincente Hoàng Ngọc Thung Trùm Phó
2000 – 2005 Giu-se Lê Trung Phái Trùm Trưởng RIP
 

2005 – 2009

 

Vincente Đỗ Duy Cường Trưởng Họ giáo
Phê-rô Lê Trung Hóa Phó Họ giáo
Maria Nguyễn Thị Kim Loan Thư ký + thủ quỹ Định cư ở Mỹ
2009 – 2013 Vincente Đỗ Duy Cường Trưởng Họ giáo
Phê-rô Lê Trung Hóa Phó Họ giáo
Gio-an Đặng Thành Long Thư ký
Maria Phan Thị Lệ Thúy Thủ quỹ
2013-2015 Vincente Đỗ Duy Cường Trưởng Họ giáo
An-tôn Phạm Văn Long Phó Họ giáo
Maria Nguyễn Thị Phương Mai Thư ký
An-na Nguyễn Thị Thanh Hương Thủ quỹ Định cư ở Mỹ
2013 – 2017 Vincente Đỗ Duy Cường Trưởng Họ giáo
An-tôn Phạm Văn Long Phó Họ giáo
Phê-rô Trần Vũ Hằng Thư ký
Phao-lô Trần Mạnh Cường Thủ quỹ
2017 – 2019 An-tôn Phạm Văn Long Trưởng Họ giáo
Phao-lô Trần Mạnh Cường Phó Họ giáo
Phao-lô Trương  Quyền Thư ký
Phê-rô Trần Vũ Hằng Thủ quỹ

 

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH HIỆN NAY
(Nhiệm kỳ 2020-2024)

  • Trưởng Họ Giáo: Ông Phao-lô Trần Mạnh Cường.
  • Phó Họ Giáo: Ông Phao-lô Trương Quyền.
  • Thư ký: Ông Phê-rô Nguyễn Hiền Lễ.
  • Thủ quỹ: Ông Phê-rô Trần Vũ Hằng.

Các hoạt động :

– Các vị tiền nhiệm trong Ban Điều Hành của Họ Giáo trước đây đã nhiệt tâm phục vụ Họ Giáo và Giáo Xứ, được quý Cha và cộng đoàn yêu quý.

– Nối tiếp truyền thống tốt đẹp của các vị tiền nhiệm, Ban Điều Hành Họ Giáo hiện nay luôn cộng tác với Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, thực hiện các công việc đạo đức, bác ái xã hội và luôn hướng đến lương dân.

 Hình ảnh sinh hoạt