T4. Th5 29th, 2024

ƠN ĐẠI XÁ TRONG TUẦN THÁNH

Theo tông huấn Indulgentiarum Doctrina (Đức Phaolo VI ban hành ngày 1/1/1967) và cẩm nang Enchiridion Indulgentiarum (ấn bản thứ tư năm 1999), các tín hữu sẽ được hưởng ơn đại xá trong tuần thánh như sau:

1- Tối thứ Năm tuần thánh, sau thánh lễ Tiệc Ly, ai hát kinh Tantum Ergo (Đây Nhiêm Tích) hoặc chầu Thánh Thể đủ 30 phút thì được hưởng ơn đại xá.

2- Ngày thứ Sáu tuần thánh, ai tham dự nghi lễ thờ lạy và hôn kính Thánh giá thì được hưởng ơn đại xá.

3- Ngày thứ Bảy tuần thánh, trong đêm vọng Phục sinh, ai tuyên lại lời hứa khi rửa tội hoặc có thể thay bằng kinh Tin kính, thì được hưởng ơn đại xá.

4- Các ngày khác trong tuần thánh và các ngày khác quanh năm, ai viếng đủ 14 chặng đàng Thánh giá thì được hưởng ơn đại xá.

Các ơn đại xá ngày mỗi ngày được hưởng nhận 1 lần và có thể nhường cho các linh hồn.

Để lãnh nhận ơn đại xá cần giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội (trọng và nhẹ) đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi và theo các điều kiện hưởng ơn đại xá thông thường :

– Xưng tội

– Rước lễ trong chính ngày hưởng ơn đại xá

– Cầu theo ý đức giáo hoàng : có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng 1 Kinh Lạy Cha để hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *