T2. Th6 17th, 2024

Sự quyết tâm trong mùa Chay sẽ giúp ta đạt được căn tính và tìm được sứ mạng của mình

Sự quyết tâm trong mùa Chay sẽ giúp ta đạt được căn tính và tìm được sứ mạng của mình

Các bạn thân mến, trong Mùa Chay, chúng ta tập sự ở lại ‘hoang địa’ 40 đêm ngày với Chúa Giêsu. Ta kiên trì ở lại với Người, làm những việc Người đã làm, đối diện với những gì Người đã đối diện ở nơi đó.

Hoang địa là nơi thanh luyện. Khi thoát ra khỏi những ham muốn tầm thường, và nhờ được thanh luyện, ta có thể nhìn thấy rõ ta là ai và đâu là những vấn đề cấp bách nhất. Blaise Pascal đã nói rằng hầu hết chúng ta dành cả đời để tìm kiếm thú vui tiêu khiển, vì chúng ta không thể chịu nổi sức nặng của những câu hỏi lớn. Chúng ta vui chơi, tán gẫu, ăn uống và tìm kiếm những trò giải trí tầm thường để không phải đối mặt với sự thật về bản thân, về thực tại của cái chết và những đòi hỏi của Thiên Chúa. Thần Khí đã dẫn đưa dân thánh vào trong sa mạc vì nơi đó không còn bóng dáng những trò tiêu khiển: “Người đã ăn chay 40 đêm ngày”.

Vào cuối kỳ chay tịnh của Người, tên cám dỗ đã tìm đến – bởi vì phải đưa ra quyết tâm lựa chọn sau khi đã được thanh luyện. Rất thường xuyên trong Thánh Kinh, chủ đề về sự quyết tâm được khơi lên. Chính Chúa Giêsu đã khơi gợi sự lựa chọn mạnh mẽ này: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”

Và sau đó, Chúa Giêsu sẵn sàng thi hành sứ vụ; Ngay sau khi chịu cám dỗ, Người tập hợp các môn đệ xung quanh mình và khởi đầu sứ vụ của Người – sứ vụ sẽ đạt tới đỉnh cao trên thánh giá.

Vì vậy, trong mùa Chay này, hãy quyết tâm bỏ qua những gì làm phân tán tâm hồn, chịu đói khát một chút, để cõi lòng trống rỗng hầu cho những câu hỏi cốt yếu được khơi lên cách rõ ràng. Ma quỷ sẽ được phép đến gần chúng ta, cám dỗ ta yêu thích lạc thú, yêu bản thân và quyền lực, và trong cơn cám dỗ, chúng ta sẽ thể hiện sự quyết tâm của mình. Trong sa mạc với Thầy Giêsu, hãy nhận ra rằng ta cũng là người được trao sứ vụ – vì những quyết tâm sẽ giúp ta đạt được căn tính của mình.

ĐGM Robert Barron (WordonFire) /Thu Phượng chuyển ngữ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *