T2. Th6 17th, 2024

Người đưa tin của Chúa Giêsu

Người đưa tin của Chúa Giêsu

Chứng kiến tình hình tin giả đang lan rộng trong một thế giới chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi sự thay đổi nhanh chóng các kỹ thuật truyền thông, Đức Giáo hoàng Phanxicô muốn đưa ra một sứ điệp để cộng tác với mọi người trong nỗ lực ngăn chặn sự lan rộng của tin giả, đồng thời tái khám phá phẩm giá của báo chí cũng như trách nhiệm của các nhà báo trong việc truyền đạt sự thật.

Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 2018, Đức Phanxicô đã giới thiệu bài thuốc giải độc hiệu nghiệm nhất để khử trừ điều giả dối khi đưa tin – đó chính là kết hiệp với Đức Kitô (Đấng là Sự Thật) và thực hiện Lời Ngài. Khi làm như thế, chúng ta sẽ trở thành ‘những người đưa tin của Chúa Giêsu’ – những người tha thiết với sứ mạng truyền tin cao cả mà Chúa đã trao phó cho mình:

‘Người đưa tin của Chúa Giêsu’ luôn cầu nguyện trước khi đưa tin. Đặc biệt khi làm việc với máy vi tính, họ sẽ cầu nguyện thật tha thiết, với những lời nguyện tương tự như thế này:

Lm Vi Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *