T2. Th12 4th, 2023

Lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – Bổn Mạng Xứ Đoàn TNTT Đức Kitô Mục Tử

Lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 23/06/2019

Bổn Mạng Xứ Đoàn TNTT Đức Kitô Mục Tử

Phát Thưởng Giáo Lý 2019

Thánh Lễ Tạ ơn & Rước Chúa Lần Đầu

 

 

 

Video Các bạn được Rước Chúa Lần Đầu