T6. Th6 21st, 2024

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – BM Xứ Đoàn Đức Kitô Mục Tử – 2023

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
BM Xứ Đoàn Đức Kitô Mục Tử
Bí Tích Mình Thánh Chúa  Lần Đầu
11.06 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *