Lễ Thánh Cả Giuse – Bạn Trăm Năn Đức Trinh Nữ Maria 2020

Lễ Thánh Cả Giuse – Bạn Trăm Năn Đức Trinh Nữ Maria 2020

Bổn Mạng Cha Giuse Phạm Văn Thới & Ca Đoàn Giuse

 

 

 

Chia sẻ bài viết này