T3. Th7 16th, 2024

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ – BM Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ 2020

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ

BM Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ 29-06-2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *